Olen lopettelemassa yritystäni enkä ota enää uusia asiakkaita.

Puheterapiaa Jyväskylässä

Olen yrityksessäni Puheterapia Sirkka Jaakonaho Ky toimiva puheterapeutti ja NDT, Bobath- terapeutti. Palvelen Kelan kuntoutuksen piiriin kuuluvia ja yksityisiä asiakkaita Jyväskylän alueella. Kansaneläkelaitos on pääasiallinen palvelujeni ostaja, mutta myös terveyskeskukset, sairaanhoitopiiri, sosiaalitoimi ja vakuutusyhtiöt ovat ostaneet palvelujani. Toimintani painottuu lasten ja nuorten puheterapiaan. Palveluitani ovat mm. puheterapeuttiset tutkimukset ja arvioinnit, yksilöterapia, ohjaus ja konsultaatio, osallistuminen kommunikoinnin apuvälineiden tarpeen arviointiin sekä niiden käytön ohjaus asiakkaille ja heidän toimintaympäristöilleen.

Vastaanottotilani sijaitsee Jyväskylän keskustassa Hannikaisenkadulla. Tiloihini on esteetön pääsy pyörätuolilla ja paikoitusalue on lähellä. Lähettäjätahon suosituksesta puheterapia voi toteutua osittain tai kokonaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä (koti, koulu, päiväkoti tms.). Tällöin yhteistyö ja ohjaus  helpottuvat, ja sitä kautta kuntoutuksessa opitut taidot siirtyvät sujuvammin asiakkaan jokapäiväiseen arkielämään. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistani!

Lue lisää Kelan kuntoutuksesta