Puheterapiapalvelua Jyväskylässä. Ota yhteyttä: 0400 546 361.

Työkokemusta ja monipuolista täydennyskoulutusta

Olen valmistunut puheterapeutiksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1984. Sen jälkeen olen hankkinut työkokemusta mm. terveyskeskuksista ja erityiskouluista. Yksityisenä puheterapeuttina aloitin vuonna 1992. Siitä lähtien olen ollut Kelan kuntoutuspalveluntuottajana. Tänä aikana olen saanut monipuolista kokemusta erilaisten kielen, puheen ja syömisen sekä vuorovaikutuksen ongelmien kuntouttamisesta. Huolehdin ammattitaitoni kehittämisestä hankkimalla lisäkoulutusta ja työnohjausta säännöllisesti.

Erityisosaamisena NDT, Bobath - terapia

Minulla on erityisosaamista CP-vamman ja muiden vastaavien neurologisten häiriöiden kuntoutukseen. Valmiuksia siihen olen saanut NDT, Bobath -peruskoulutuksesta (Oulu 2009-2010). NDT (Neurodevelopmental Treatment) on kansainvälisesti tunnettu neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Puheterapiassa se tarkoittaa lähinnä vaikuttamista asiakkaan poikkeavaan lihasjänteyteen, minkä kautta luodaan edellytyksiä parempaan hengitykseen, äänentuottoon sekä oraali- ja puhemotoriikkaan. Kokonaismotoriikan hallinnan avulla helpotetaan kontrolloitujen ja eriytyneiden liikkeiden kehitystä kommunikoinnin ja syömisen valmiuksien edistymiseksi.

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot

Kiinnostukseni kohteena on pitkään ollut myös AAC (puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot). Olen käynyt sen alueelta monia eri koulutuksia (viittomat, bliss-symbolikommunikaatio, PECS, AACi-kommunikointikansiot, puhelaitteet, tietokoneavusteinen kommunikointi jne). Suoritin viittomakielen approbaturin Jyväskylän yliopistossa vuonna 1996. Viittomakielen opetusta ja harjoitusta olen saanut myös työskennellessäni kuulovammaisten koulussa.Valmiuksia työskennellä laaja- alaisesti ja moniammatillisesti olen saanut mm. ammatillisessa täydennyskoulutuksessa Lasten ja nuorten erityistarpeet, yhteistyössä kohti uutta toimintakulttuuria (JAMK, 2002-2003).