Puheterapiapalvelua Jyväskylässä. Ota yhteyttä: 0400 546 361 

Työkokemus

Olen valmistunut puheterapeutiksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1984. Sen jälkeen olen hankkinut työkokemusta mm. terveyskeskuksista ja erityiskouluista. Yksityisenä puheterapeuttina aloitin vuonna 1992. Siitä lähtien olen ollut Kelan kuntoutuspalveluntuottajana. Pääosa työstäni on ollut Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Olen pitkän työurani aikana saanut monipuolista kokemusta erilaisten kielen, puheen ja syömisen sekä vuorovaikutuksen ongelmien kuntouttamisesta. Huolehdin ammattitaitoni kehittämisestä hankkimalla aktiivisesti lisäkoulutusta ja työnohjausta. Uuden oppiminen antaa uutta intoa ja motivaatiota kuntoutustyöhön.

Täydennyskoulutus

  • NDT, Bobath -terapia

Minulla on erityisosaamista CP-vamman ja muiden vastaavien neurologisten häiriöiden kuntoutukseen. Valmiuksia siihen olen saanut NDT, Bobath -peruskoulutuksesta (Oulu 2009-2010). NDT (Neurodevelopmental Treatment) on kansainvälisesti tunnettu neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Puheterapiassa se tarkoittaa lähinnä vaikuttamista asiakkaan poikkeavaan lihasjänteyteen, minkä kautta luodaan edellytyksiä parempaan hengitykseen, äänentuottoon sekä oraali- ja puhemotoriikkaan. Kokonaismotoriikan hallinnan avulla helpotetaan kontrolloitujen ja eriytyneiden liikkeiden kehitystä kommunikoinnin ja syömisen valmiuksien edistymiseksi.

  • OPT (Oral Placement Therapy)

Olen suorittanut OPT I ja II -opinnot vuosina 2014 ja 2015. OPT-menetelmin vaikutetaan mm. asiakkaan oraalimotoriikan, hengityksen, äänteellisen kehityksen ja syömistaitojen kuntoutumiseen. Syömisen kuntoutukseen olen käynyt myös koulutuksen Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach (2 päivää 2015).

  • Oraalimotoriikan ja äänteellisen kuntoutuksen menetelmäkoulutukset

Suun ja kasvojen alueen hoitoon olen käynyt useita koulutuksia, mm. FaceFormer- ja myofunktionaalisen terapian koulutuksen (Berndsen/Berndsen, 2015). Lisäksi olen perehtynyt suun ja kasvojen alueen kinesioteippaukseen sekä vibra- ja termisiin hoitoihin (Terapeija Oy 2015) sekä myofaskiaalisiin käsittelyhoitoihin (Terapeija 2018). Koulutusta äänteelliseen kuntoukseen olen saanut mm. kosketusvihjeiden käytön (2011) ja lasten äänteellisten pulmien kuntouksen (2013) koulutuksissa.


  • AAC (Augmentative and Alternative Communication), puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot

Kiinnostuksen kohteena on pitkään ollut AAC. Siihen kuuluvat mm. esinekommunikaatio, kuvat, toimintataulut, kommunikointikansiot, puhelaitteet sekä erilaiset kommunikointisovellukset tietokoneilla ja tableteilla. Olen käynyt useita AAC-alan koulutuksia, kuten viittomat, PECS-kuvanvaihtomenetelmä, kommunikointikansiokoulutukset, kommunikointisovellusten koulutukset esim. Taike-koulutus (2016) sekä  Outloudin AAC-koulutus (2019).


Viittomakielen approbaturin suoritin Jyväskylän yliopistossa vuonna 1996. Viittomakielen erilaisia kursseja sekä käytännön harjoitusta olen saanut myös työskennellessäni kuulovammaisten kouluissa. Kelan kuntouttajana asiakaskuntaani kuuluu jatkuvasti tukiviittomia käyttäviä asiakkaita.


  • Lukemis- ja kirjoitusvaikeuksien kuntoutus

Olen käynyt Niilo Mäki Instituutin koulutuksia luki- ja sananlöytämistaitojen kuntoutuksesta.

  • Ohjaus ja konsultaatio

Kaikissa koulutuksissa nykyisin korostuu lähi-ihmisten ohjauksen ja yhteisöllisen toimintatavan merkitys. Olen saanut pohjaa perhelähtöiseen yhteisölliseen sekä moniammatilliseen työskentelyyn mm. ammatillisessa täydennyskoulutksessa Lasten ja nuorten erityistarpeet, yhteistyössa kohti uutta toimintakulttuuria (JAMK 2002-2003).