Puheterapiapalvelua Jyväskylässä. Ota yhteyttä: 0400 546 361.

Monipuolista puheterapiapalvelua yksilöllisesti

Puheterapiapalvelun kokonaisuus suunnitellaan vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Lähtökohtana on aina hyvän vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaan ja terapeutin välille. Toteutan terapian kunkin asiakkaan tarpeisiin soveltuvin menetelmin ja välinein. Käyttämäni terapiamenetelmät ovat asiakkaan tavoitteiden mukaisia ja kehitystasoon suhteutettuja.

Palveluni

 • Puheterapeuttiset tutkimukset ja arvioinnit
 • Yksilöterapia
 • Ohjaus ja konsultaatio
 • Kommunikoinnin apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus

Kuntoutettavia ryhmiä

 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Cp-vamma
 • Kehitysvamma
 • Autismi
 • Dysfonologia
 • Dysartria
 • Dyspraksia
 • Kuulovamma
 • Lukihäiriö
 • Artikulaatio
 • Viivästynyt puhe / kieli
 • Änkytys