Puheterapiapalvelua Jyväskylässä. Ota yhteyttä: 0400 546 361 

Monipuolista puheterapiapalvelua yksilöllisesti

Puheterapiapalvelun kokonaisuus suunnitellaan vastaamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Lähtökohtana on aina hyvän vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaan ja terapeutin välille. Toteutan terapian kunkin asiakkaan tarpeisiin soveltuvin menetelmin ja välinein. Käyttämäni terapiamenetelmät ovat asiakkaan tavoitteiden mukaisia ja kehitystasoon suhteutettuja.

Palveluni

 • Puheterapeuttiset tutkimukset ja arvioinnit
 • Yksilöterapia
 • Ohjaus ja konsultaatio

Kuntoutettavia ryhmiä

 • Vuorovaikutus- ja kontaktivaikeudet
 • Kielellinen erityisvaikeus
 • Epäselvä puhe ja artikulaatiovirheet, dyspraksia, dysfonologia
 • Viivästynyt puheen kehitys
 • Cp-vamma ja muut oireyhtymät
 • Kehitysvamma
 • Kuulovamma
 • Lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet