Puheterapiapalvelua Jyväskylässä. Ota yhteyttä: 0400 546 361.

Puheterapia on yksilön tarpeiden huomioimista ja yhteistyötä

Toimintani perustana on asiakas- ja perhelähtöisyys sekä moniammatillisuus. Toteutan kuntoutusjaksot yhteistyössä lähettävän tahon sekä asiakkaan perheen ja muun toimintaympäristön kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteet - määrittely ja seuranta

Laadin kuntoutuksen täsmälliset tavoitteet yhdessä asiakkaan perheen, lähi-ihmisten ja mahdollisten muiden asiakasta kuntouttavien terapeuttien kanssa. Seuraan yhteistyössä em. tahojen kanssa tavoitteiden saavuttamista. On tärkeää, että kuntoutuksen tavoitteet nousevat asiakkaan arkielämän tarpeista. Tällöin voimavarat voidaan suunnata tukemaan asiakkaan selviytymistä erilaisissa arjen kommunikointitilanteissa.

Puheterapia on yhteistyötä

Tuloksellisuuden kannalta on ensiarvoista, että asiakkaan kanssa toimivia henkilöitä ohjataan toimimaan vuorovaikutusta ja kommunikointia edistävästi. Puheterapeuttiseen kuntoutukseen kuuluu tarvittaessa myös yhteisterapia esimerkiksi fysioterapeutin kanssa.

Asiakaslähtöistä ja yksilöllistä terapiaa

Yksilöterapian lähtökohta on hyvän vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaan ja terapeutin välille. Toteutan terapian yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeisiin soveltuvin menetelmin ja välinein. Käytetyt menetelmät ovat asiakkaan tavoitteen mukaisia ja kehitystasoon suhteutettuja. Asiakkaan omat mielenkiinnon kohteet ja kokemukset huomioidaan, jolloin kuntoutus ja terapian sisältö muodostuvat mielekkäiksi ja asiakasta motivoiviksi.